ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,16:21  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,16:20  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวหน้าเวรประจำวันพุธ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,16:20  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หัวหน้างานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน ปีการศึกษา 2556 - ปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,16:19  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,15:29  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูยอดนักออม ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2560,15:25  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2560,17:51  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับการเสนอทุนฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,10:28  อ่าน 128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,10:24  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2560,10:18  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..